Showing all 11 results

Cây cảnh để bàn

Cây Bàng Singapore

140,000

Cây cảnh để bàn

Cây Cau Tiểu Trâm

150,000

Cây cảnh để bàn

Cây Đa Búp Đỏ

145,000

Cây cảnh để bàn

Cây Hồng Môn

140,000

Cây cảnh để bàn

Cây Kim Ngân

160,000

Cây cảnh để bàn

Cây Phú Quý

160,000

Cây cảnh để bàn

Kim Tiền Để Bàn

140,000

Cây cảnh để bàn

Lan Ý

140,000

Cây cảnh để bàn

Ngọc Ngân Thủy Sinh

180,000

Cây cảnh để bàn

Tùng Bồng Lai

120,000

Cây cảnh để bàn

Vạn Lộc

140,000