Showing all 11 results

Cây cảnh để bàn

Cây Cau Tiểu Trâm

150,000
160,000

Cây Cảnh Cho Thuê

Cây Hoa Hải Đường

Cây cảnh để bàn

Cây Hồng Môn

140,000

Cây cảnh nội thất

Cây Trạng Nguyên

200,000
280,000

Cây cảnh nội thất

Đại Tứ Lan

160,000

Cây cảnh nội thất

Phát Tài Núi

320,000
160,000

Cây cảnh nội thất

Thiết Mộc Lan Ghép

550,000

Cây cảnh nội thất

Vạn Niên Thanh

140,000