Showing 1–12 of 22 results

Cây cảnh để bàn

Cây Cau Tiểu Trâm

150,000
160,000

Cây Cảnh Cho Thuê

Cây Hoa Hải Đường

Cây cảnh để bàn

Cây Hồng Môn

140,000

Cây cảnh văn phòng

Cây Ngũ Gia Bì

160,000

Cây cảnh để bàn

Cây Phú Quý

160,000

Cây cảnh nội thất

Cây Trạng Nguyên

200,000

Cây cảnh văn phòng

Cây Trầu Bà Cột

600,000

Cây Cảnh Cho Thuê

Cây Trúc Quân Tử

280,000

Cây cảnh nội thất

Đại Tứ Lan

160,000
450,000