Chăm sóc cây xanh của Bộ Tư Lệnh

Cây xanh thủ đô vừa nhận và xử lý xong dự án chăm sóc cây xanh trong khu khuôn viên của Bộ Tư Lênh thông tin số 1 Giang Văn Minh,quận Ba Đình , Hà Nội . Lần đầu tiên được làm việc với một đơn vị lớn có tầm ảnh hưởng không nhỏ khiến ban lãnh đạo công ty không khỏi bối rối

 

 

Bằng sự dày dạn kinh nghiệm trong số những lần cắt tỉa cây thế có giá trị . Nhân viên của cây xanh thủ đô đã xử lý công việc một cách nhanh tróng đầy kinh nghiệm và kỹ thuật .

Nhân viên vủa cây xanh thủ đô chúng tôi đã quá am hiểu về cây thế

Cây có giá trị hàng tỷ thậm trí hàng trục tỷ vẫn được chúng tôi cắt tỉa gọn gàng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *