Duy trì cảnh quan tòa Tân Tây Đô

duy trì cảnh quan tòa tây tây đô

Với cảnh quan xung quanh tòa nhà có chu vi trên 1000m . Với cảnh quan khá lớn như vậy đòi hỏi đơn vị duy trì phải có phương án và giải pháp hợp lý để duy trì cảnh quan .

Sau khi tiếp nhận , bằng kinh nghiệm và sự chuyên nghiệp của mình cây xanh thủ đô đã và đang duy trì cảnh quan một cách ổn định 

Nhân viên tiến hành cắt tỉa cảnh quan

Nhân viên tiến hành dọn dep cấn rác trong bồn cây

Nhân viên tiến hành tưới nước

Nhân viên tưới nước theo định kỳ đã thống nhất giữa hai bên

Nhân viên tỉa cây và chăm sóc cây theo định kỳ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *