Những cây xanh nằm trong ngũ quỷ không nên trồng trong nhà.

Những cây xanh nằm trong ngũ quỷ không nên trồng trong nhà

Mọi người thường hay nghe thấy có hướng ngũ quỷ khi làm nhà, có đồng tiền ngũ quỷ, đủ các thứ ngũ quỷ và thường thì các bạn chưa biết tới các cây trồng đại diện cho ngũ quỷ … Khi trồng cây ngũ quỷ trong nhà thì thường có cảm giác âm u lạnh lẽo vì tính âm hàn của nó, ngoài ra nó còn là nơi tốt nhất cho những vong linh quanh quẩn rồi ám vào gây xúi quẻ cho các nhà có các cây ngũ quỷ.

Các cây đó là: Liễu, Hòe, Si, Đa, Gạo … Cây Liễu là cây đứng đầu trong danh sách ngũ quỷ, những cây này đều có thuộc tính cực âm, không thích hợp trồng trong sân nhà người sống, vì chúng thực sự là những cây thuộc về âm trạch. Dân gian có câu: “Trong nhà trong sân, chớ trồng ngũ quỷ” chính là ý này. Các cụ nhà ta có câu: Quỷ cây đa ma cây gạo hay Thần/bụt cây đa,ma cây gạo,cú cáo cây đề, đây đều là những loại cây không nên trồng gần nhà cửa, nó thường thích hợp cho âm trạch nên trồng tại chùa chiền, miếu mạo và mộ phần.

Nếu nhà các bạn đã có những cây xanh đó xung quanh nhà thì không cần phải lo lắng nhé, cách chữa trị theo bệnh đây: Vì các cây ngũ quỷ có tính âm nên ta cần phải trồng xen lẫn các cây tránh tà và có dương khí mạnh như: Cây Thông, Cây Vạn Tuế là có thể khắc trị được, tương truyền trồng cây Vạn Tuế giữa cửa thì không ma mồ nào dám vào nhà …

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *