Cây Trầu Bà Cột

Người trang trí cây này trong nhà đều chứng tỏ người đó có đầu óc khoa học, yêu ghét phân minh, càng thích hợp với những người đầu tư, kinh doanh, cần mở rộng thị trường mới, lĩnh vực mới. Loài cây này còn đặt để tạo sơn, hóa giải sát khí hoặc thúc đẩy kích hoạt tứ lục nên cũng thích hợp để trong phòng đọc sách hay phòng học.