Setup cây xanh văn phòng tập đoàn idd

Văn phòng của tập đoàn khá rộng và chia làm nhiều phòng ban và phòng của các sếp . Phong thủy mỗi sếp một khác lên cây xanh thủ đô chúng tôi đã phải tư vấn rất kỹ lưỡng để chọn ra những loại cây phù hợp với không gian và với từng sếp

Công tác chuẩn bị khá kỹ lưỡng về chất lượng của cây

Lượng cây khá nhiều lên nhân viên phải tỷ mỉ chọn từng cây

Cây vừa được setup vào các vị trí

Bạch mã hoàng tử làm sáng cả một không gian

Thiết mộc lan gốc vừa được đặt vào phòng sếp tổng